نمایش کوریولانوس ؛ با طراحی و کارگردانی مصطفی کوشکی به روی صحنه می رود

نمایش کوریولانوس ؛ با طراحی و کارگردانی مصطفی کوشکی به روی صحنه می رود

به گزارش سرویس سینما و تاتر مانی رسانه-نمایش «کوریولانوس» نوشته ویلیام شکسپیر با طراحی و کارگردانی مصطفی کوشکی در قالب تازه‌ترین تولید «تئاتر مستقل تهران»…