اسامی هیئت داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران اعلام شد

اسامی هیئت داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران اعلام شد

به گزارش سرویس سینما مانی رسانه-اسامی هیئت داوران بخش مسابقه ایران یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران اعلام شد. افکارنیوز افزود:در بخش مسابقه ایران یازدهمین جشنواره بین‌المللی…