شهر فیروزه

شهر فیروزه

به گزارش سرویس گردشگری مانی رسانه- نِیْشابور یا نیشاپور (به پهلوی نیو شَهپُهْر، به معنی: ساخته نیک شاهپور) مرکز شهرستان نیشابور و یکی از شهرهای مهم خراسان و  در شرقایران است که در دامنه…