ایراد بنی اسرائیلی

ایراد بنی اسرائیلی

به گزارش سرویس ضرب المثل مانی رسانه-هر ایرادی که مبتنی بر دلایل غیر موجه باشد آن را ایراد بنی اسرائیلی می‌گویند: اصولاً ایراد بنی اسرائیلی…