انیمیشن “پارسه‌گرد” روایتگر یک سرباز ایران باستان

انیمیشن “پارسه‌گرد” روایتگر یک سرباز ایران باستان

به گزارش سرویس سینما مانی رسانه-انیمیشن «پارسه‌گرد» به کارگردانی سیدمحمود صائمین درباره‌ یک سرباز ایران باستان است. «پارسه‌گرد» به کارگردانی سیدمحمود صائمین درباره‌ یک سرباز…