بیمارستان کودکان محک ؛ تفاهم نامه ای با بیمارستان کودکان گاسلینی ایتالیا امضا کرد

بیمارستان کودکان محک ؛ تفاهم نامه ای با بیمارستان کودکان گاسلینی ایتالیا امضا کرد

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه-بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک تفاهم‌نامه‌ای با بیمارستان کودکان گاسلینی ایتالیا امضا کرد؛ به اشتراک گذاشتن داروهای جدید و…