علل بلوغ زودرس در کودکان

علل بلوغ زودرس در کودکان

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه-پیشگیری از بلوغ زودرس در کودکان،خوراکی هایی که تراکم کالری بالا اما ارزش تغذیه ای پایینی دارند باعث بروز بلوغ…