پیشگیری از آرتروز زانو

پیشگیری از آرتروز زانو

 مانی رسانه- مفصل زانو یکی از مهمترین مفاصل بدن از لحاظ ایجاد ثبات، استحکام و تحمل وزن بدن بوده، بنابراین ایجاد ضایعه در این مفصل بسیار…