با خواص سبوس برنج آشنا شوید

با خواص سبوس برنج آشنا شوید

به گزارش سرویس تغذیه مانی رسانه-سبوس برنج به پوسته خارجی، جنین، لایه آلرون و سلول‌های خارجی چسبیده به آندوسپرم نشاسته‌ای دانه برنج گفته می شود که حاوی مقادیر…