مصرف شیر فراموش نشود

مصرف شیر فراموش نشود

به گزارش سرویس تغذیه مانی رسانه-لبنیات به ویژه شیر به میزان قابل توجهی تامین‌کننده پروتیئن و کلسیم مورد نیاز بدن هستند. در مورد اهمیت مصرف…