مصرف شیر فراموش نشود

مصرف شیر فراموش نشود

به گزارش سرویس تغذیه مانی رسانه-لبنیات به ویژه شیر به میزان قابل توجهی تامین‌کننده پروتیئن و کلسیم مورد نیاز بدن هستند. در مورد اهمیت مصرف…

نقش سویا در سلامتی

نقش سویا در سلامتی

به گزارش سرویس تغذیه مانی رسانه-سویا قرنهاست  که غذای مردم آسیا مخصوصا چین بوده است. چینی ها آن را همراه با برنج بعنوان غذای اصلی…