سوسیس کالباس نخورید!

سوسیس کالباس نخورید!

به گزارش سرویس پزشکی مانی رسانه- یافته های مطالعه گروهی از محققان در دانشگاه پزشکی جان هاپکینگز آمریکا نشان می دهد نیترات (ماده موجود در گوشت…