افسانه امامی بازداشت شد

افسانه امامی بازداشت شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-افسانه امامی شهروند بهایی ساکن تهران بازداشت شد. هرانا افزود: افسانه امامی (ناصری) شهروند بهایی ساکن تهران، عصر روز…