نیروهای یگان مرزی ترکیه  ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

نیروهای یگان مرزی ترکیه ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان مرزی ترکیه در استان ادیرنه ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای یگان‌مرزی فرماندهی تیپ ۵۴ پیاده‌نظام…

نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارائلی دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کرکلارائلی ۲۷…