نیروهای ژاندارمری ترکیه ۷۰ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۷۰ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه٬ ۷۰ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان باش‌قلعه استان وان دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه، ۷۰ مهاجر…

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۶ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارائلی دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۶ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارائلی دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در در گذرگاه مرزی «دره‌کوی» و شهرستان‌های بابا‌اسکی و لوله‌بورگاز استان کرکلارائلی ۲۶ تن را که قصد…

نیروهای امنیتی ترکیه ۹۱ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

نیروهای امنیتی ترکیه ۹۱ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۹۱ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان آیواجیک، اجه‌آباد و گوکچه آدا استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای…

نیروهای امنیتی ترکیه  ۹۹ مهاجر غیرقانونی را در استان بالیکسیر دستگیر کرد

نیروهای امنیتی ترکیه ۹۹ مهاجر غیرقانونی را در استان بالیکسیر دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان بالیکسیر هنگام گشت‌زنی در منطقه توزلای محل کوچوکوی شهرستان آیوالیک به یک دستگاه اتوبوس در…