نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲۱ مهاجر غیرقانونی را در استان وان دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲۱ مهاجر غیرقانونی را در استان وان دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-اداره ژاندارمری استان وان ترکیه اعلام کرد: نیروهای امنیتی یک دستگاه کامیون حامل ۱۵۳ مهاجر غیرقانونی را در نزدیکی شهرستان…

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۱۸ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارایلی دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۱۸ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارایلی دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۱۸ تبعه خارجی که درصدد عبور غیرقانونی از کشور بودند را در شهرستان لوله بورگاز و کوفچاز…