یونان پیش بینی می کند در ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰۰ هزار مهاجر از ترکیه وارد جزایر این کشور می شوند

یونان پیش بینی می کند در ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۰۰ هزار مهاجر از ترکیه وارد جزایر این کشور می شوند

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-یک مقام حکومت یونان به روزنامه‌های گروه رسانه یی «فونکه» گفته که آتن پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۰…