مقام‌های شهرداری‌ها بار دیگر با ایجاد کمپ‌های بسته برای مهاجران در یونان مخالفت کردند

مقام‌های شهرداری‌ها بار دیگر با ایجاد کمپ‌های بسته برای مهاجران در یونان مخالفت کردند

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-مقام‌های شهرداری‌ها در پنج جزیره یونان که هزاران مهاجر در آن‌ها زندگی می‌کنند گفته‌اند روز چهارشنبه به عنوان…

۵ سازمان غیردولتی فرانسوی خواستار تحقیق در ارتباط با “نقض حقوق مهاجران در مرزهای” این کشور شد

۵ سازمان غیردولتی فرانسوی خواستار تحقیق در ارتباط با “نقض حقوق مهاجران در مرزهای” این کشور شد

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-پنج سازمان غیردولتی فرانسوی از پارلمان فرانسه درخواست کرده‌اند در مورد «نقض حقوق مهاجران در مرزهای» کشور تحقیق…