آلمان برای فراگیری زبان کشورش،برای ایرانی ها-عراق و سومالیایی ها محدودیت می گذارد

آلمان برای فراگیری زبان کشورش،برای ایرانی ها-عراق و سومالیایی ها محدودیت می گذارد

به گزارش سرویس مهاجرتی مانی رسانه-در مقررات تازه خدمات زبان‌آموزی برای پناهجویانی که به آلمان وارد می‌شوند، برای پناهجویان آمده از کشورهای ایران و عراق…