نیروهای ژاندارمری ترکیه ۱۰۳ تبعه افغان را از مهاجرت غیر قانونی بازداشتند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۱۰۳ تبعه افغان را از مهاجرت غیر قانونی بازداشتند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه ۱۰۳ تبعه افغانستان را که قصد سفر غیرقانونی به جزیره…