نیروهای ژاندارمری ترکیه ۹ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۹ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌ حاوران استان بالیکسیر ۹ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان‌…

نیروی‌های امنیتی ترکیه ۱۷۱ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروی‌های امنیتی ترکیه ۱۷۱ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروی‌های امنیتی ترکیه ۱۷۱ مهاجر غیرقانونی را در نقاط مختلف استان ازمیر دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در چارچوب…