نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارایلی دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارایلی دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۷ تبعه خارجی که درصدد عبور غیرقانونی از کشور بودند را در شهرستان دمیرکوی و کوفچاز استان…

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۴۷ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۴۷ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه، طی عملیاتی در نوار ساحلی شهرستان دیدیم استان آیدین ۴۷ نفر از مهاجران غیرقانونی را که…

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان ادیرنه طی چند عملیات ۷۸۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان ادیرنه طی چند عملیات ۷۸۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای مرزبانی ترکیه در استان ادیرنه طی چندین عملیات ۷۸۷ تبعه خارجی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از…

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۶۷ تبعه خارجی را هنگام خروج غیرقانونی دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۶۷ تبعه خارجی را هنگام خروج غیرقانونی دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۶۷ مهاجر غیرقانونی که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از شهرستان‌های فوچا و سفری‌حسار استان ازمیر به…

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۳۱ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۳۱ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۳۱ مهاجر غیرقانونی را در سواحل شمال شرقی «کارا آدا» و همچنین سواحل نتر بورنو در…