نیروهای یگان مرزی ترکیه  ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

نیروهای یگان مرزی ترکیه ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان مرزی ترکیه در استان ادیرنه ۷۷۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای یگان‌مرزی فرماندهی تیپ ۵۴ پیاده‌نظام…

نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۲۷ مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلارائلی دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان کرکلارائلی ۲۷…

نیروهای امنیتی ترکیه ۴۳ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای امنیتی ترکیه ۴۳ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۴۳ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان…