نیروهای یگان مرزی ترکیه از دستگیری ۱۸۷ مهاجر غیرقانونی خبر داد

نیروهای یگان مرزی ترکیه از دستگیری ۱۸۷ مهاجر غیرقانونی خبر داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان مرزی ترکیه در استان ادیرنه ۱۸۷ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای یگان‌مرزی فرماندهی تیپ ۵۴ پیاده‌نظام…

نیروهای ژاندارمری ترکیه از دستگیری ۲۹ مهاجر غیرقانونی خبر داد

نیروهای ژاندارمری ترکیه از دستگیری ۲۹ مهاجر غیرقانونی خبر داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۹ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان حیرابولوی استان تکیرداغ دستگیر کردند.  آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان…

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲ مهاجر غیرقانونی را در شهرستان ایپسالای استان ادیرنه دستگیر کردند. آناتولی افزود:نیروهای ژاندارمری ترکیه ۲۲ تن…