دستگیری ۶۰ تبعه سوری و ۳۷ تبعه افغان در مناطق مختلف ترکیه در حین خروج غیر قانونی

دستگیری ۶۰ تبعه سوری و ۳۷ تبعه افغان در مناطق مختلف ترکیه در حین خروج غیر قانونی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان‌ مرزی ترکیه ۶۰ تبعه سوری را که قصد داشتند به‌‌ صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، در شهرستان آلتین‌اوزو…