گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

گارد ساحلی ترکیه ۱۱۸ نفر از اتباع خارجی را در حین مهاجرت غیر قانونی دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-گارد ساحلی ترکیه در ادامه مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، طی عملیاتی در سواحل کادیرگابورنو در شهرستان آیواجیک…

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

پلیس ادیرنه؛مینی بوس حامل پناهجویان مهاجر غیر قانونی افغان را متوقف و دستگیر کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کشان استان ادیرنه ترکیه پس از شناسایی یک مینی بوس حامل پناهجویان، آن را متوقف…

شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

شناسایی و دستگیر مهاجرین غیر قانونی در شهرستان دیدیم توسط نیروهای گارد ساحلی

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی ۴۱ مهاجر غیرقانونی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در سواحل شهرستان…

نجات بموقع ۸۳ مهاجر غیر قانونی توسط گارد ساحلی ترکیه از سواحل دیکیلی-ازمیر

نجات بموقع ۸۳ مهاجر غیر قانونی توسط گارد ساحلی ترکیه از سواحل دیکیلی-ازمیر

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل شهرستان دیکیلی در استان ازمیر ۸۳ مهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان از جمله…