علی عزیزی آزاد شد

علی عزیزی آزاد شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-علی عزیزی،شهروند ساکن ارومیه امروز شنبه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی آزاد…