انتقاد تشکل های دانشجویی از سیاست‌های مبتنی بر “قرائت‌های اقتدارگرایانه” آزادی و دین

انتقاد تشکل های دانشجویی از سیاست‌های مبتنی بر “قرائت‌های اقتدارگرایانه” آزادی و دین

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-شماری از تشکل‌های دانشجویی سراسر ایران از سیاست‌های مبتنی بر “قرائت‌های اقتدارگرایانه” از آزادی و دین انتقاد کردند. آنها…

توضیحات خانم زاغری به کمسیون پزشکی و تلاش او برای تاییدیه کمیسیون پزشکی به آزادی مشروط

توضیحات خانم زاغری به کمسیون پزشکی و تلاش او برای تاییدیه کمیسیون پزشکی به آزادی مشروط

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به اتهامات امنیتی در تهران زندانی است، مشکلات خود را برای اعضای کمیسیون…