جمهوری اسلامی ایران به سرکوب خبرنگاران و شهروند-خبرنگاران ادامه می‌دهد

جمهوری اسلامی ایران به سرکوب خبرنگاران و شهروند-خبرنگاران ادامه می‌دهد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه- گزارش‌گران بدون مرز (RSF) خشونت و بازداشت خودسرانه‌ی شهروند‌-خبرنگاران را به هنگام تظاهرات در تهران و همچنین بازداشت دوباره…

محمد ثلاث اعدام شد

محمد ثلاث اعدام شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه- محمد ثلاث، درویش گنابادی، ساعاتی پیش در زندان رجایی شهر به طناب دار آویخته شد. امروز ۲۸ خردادماه حکم…