نقاشی دیواری خیابان کلاریون،بمنظور دفاع از زنان ایرانی که به بخاطر عقایدشان از حق آزادی محروم هستند

نقاشی دیواری خیابان کلاریون،بمنظور دفاع از زنان ایرانی که به بخاطر عقایدشان از حق آزادی محروم هستند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-نام و چهره هفت زن ایرانی محبوس در زندان، بر دیوار کوچه‌ای باریک در شهر سانفرانسیسکو نقش بسته‌ است….