۵ سازمان غیردولتی فرانسوی خواستار تحقیق در ارتباط با “نقض حقوق مهاجران در مرزهای” این کشور شد

۵ سازمان غیردولتی فرانسوی خواستار تحقیق در ارتباط با “نقض حقوق مهاجران در مرزهای” این کشور شد

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-پنج سازمان غیردولتی فرانسوی از پارلمان فرانسه درخواست کرده‌اند در مورد «نقض حقوق مهاجران در مرزهای» کشور تحقیق…

خانواده سها مرتضایی توسط مسئولان دانشگاه تهران و نهادهای امنیتی مورد فشار و تهدید قرار گرفته اند

خانواده سها مرتضایی توسط مسئولان دانشگاه تهران و نهادهای امنیتی مورد فشار و تهدید قرار گرفته اند

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-خانواده سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران…