فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا: نیروهای دریایی ایران تا کنون استانداردها را رعایت کرده

فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا: نیروهای دریایی ایران تا کنون استانداردها را رعایت کرده

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- جان وید، فرمانده ناوگروه تهاجمی آمریکا به رهبری ناو آبراهام لینکلن در نزدیکی خلیج فارس، می‌گوید نیروهای دریایی ایران…