گروه شیعه عراقیِ مزدبگیرِ ایران: تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را خواهیم شکست

گروه شیعه عراقیِ مزدبگیرِ ایران: تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را خواهیم شکست

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- پس از آغاز اعمال بسته نخست تحریم‌های آمریکا علیه رژیم تهران، گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراقی پشتیبانی شده از سوی…