وزارت خارجه آلمان:دوتابعیتی های آلمانی-ایرانی از سفر غیرضروری به ایران اکیدا خودداری کنند

وزارت خارجه آلمان:دوتابعیتی های آلمانی-ایرانی از سفر غیرضروری به ایران اکیدا خودداری کنند

مانی رسانه- وزارت خارجه آلمان از افرادی که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی دارند خواسته است، از سفر غیرضروری به ایران اکیدا خودداری کنند. این اطلاعیه به وضعیت…