معافیت «جنرال‌الکتریک» از تحریم ها برای حضور در تحقیقات مربوط به پرواز ۷۵۲

معافیت «جنرال‌الکتریک» از تحریم ها برای حضور در تحقیقات مربوط به پرواز ۷۵۲

به گزارش سرویس بین الملل مانی رسانه- سخنگوی «جنرال‌الکتریک» آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این شرکت معافیت‌های لازم از تحریم‌ها را برای حضور در تحقیقات مربوط…