رکود در بازار گل حاکم است

رکود در بازار گل حاکم است

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-هیچگونه افزایش قیمتی در این بازار مشاهده نشده است. اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به…