اعتراض کشاورزان علنی شد

اعتراض کشاورزان علنی شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-نتیجه مذاکره با نمایندگان بر این قرار شده است  که پس از پایان تعطیلات مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی از دولت…