بابا دفتر نیاورد

بابا دفتر نیاورد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- «پدری دیدم دفتر از دست پسر کوچکش درآورد و گفت پول ندارم بخرم.» فروشنده قدیمی جلوی مغازه کوچکش راه می‌رود…