ارز و رئیس‌کل جدید

ارز و رئیس‌کل جدید

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و…