به خاطر یک مشت ریال!

به خاطر یک مشت ریال!

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه- چند کارگر بیمه شده‌ی تامین اجتماعی در سراسر کشور، کمتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند اما جرئت طرح شکایت ندارند؟!…