درخواست۴۰ نماینده از رییس جمهور و رییس قوه قضاییه جهت آزادی بازداشت‌شدگان به ویژه دانشجویان دختر

درخواست۴۰ نماینده از رییس جمهور و رییس قوه قضاییه جهت آزادی بازداشت‌شدگان به ویژه دانشجویان دختر

به گزارش سرویس سیاسی مانی ر سانه- ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه، خواستار آزادی هر چه…