دستگیری ۴۸ تبعه افغان در حین سفر غیر قانونی در چاناک قلعه ترکیه

دستگیری ۴۸ تبعه افغان در حین سفر غیر قانونی در چاناک قلعه ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در روستاهای کورو‌اوبا و بهرام شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه ۴۸ تبعه افغانستان که قصد سفر…