مدیرعامل خانه موسیقی ؛نسبت به اخذ مالیات از فعالیت‌های فرهنگی ابراز نگرانی کرد

مدیرعامل خانه موسیقی ؛نسبت به اخذ مالیات از فعالیت‌های فرهنگی ابراز نگرانی کرد

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-مدیرعامل خانه موسیقی نسبت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در زمینه اخذ مالیات از فعالیت‌های فرهنگی ابراز نگرانی کرد. «حمیدرضا نوربخش»…