روزنامه قانون توقیف شد

روزنامه قانون توقیف شد

به گزارش سرویس خبر مانی رسانه- روزنامه قانون به دلیل انتشار مطلبی با تیتر «مهمان ناخوانده»، عصر امروز با نامه تذکر و توقف انتشار مواجه…