معین زارعیان تبرئه شد

معین زارعیان تبرئه شد

به گزارش سرویس حقوق بشر مانی رسانه-معین زارعیان، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای صنفی خوابگاه‌های این دانشگاه، تبرئه شد. وی پیشتر در…