اتریش از طرح بررسی “درخواست های پناهندگی” بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا حمایت کرد

اتریش از طرح بررسی “درخواست های پناهندگی” بیرون از مرزهای اتحادیه اروپا حمایت کرد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-تلاش های وزارت داخله آلمان فدرال برای تعدیل قانون پناهندگی اتحادیه اروپا مورد حمایت اتریش قرار گرفته است. وزیر داخله…