مانی رسانه ManiMedia

دستگیری ۴۷ تبعه خارجی توسط نیروهای هنگ مرزی ترکیه

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای هنگ مرزی ترکیه طی عملیاتی در شهرستان آلتین‌اوزو استان حتای ۴۷ تبعه خارجی را که از راه‌های غیرقانونی از سوریه وارد کشور شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده اتباع سوریه بوده و به مرکز ژاندارمری انتقال یافته اند.

آناتولی افزود:گفتنی است نیروهای امنیتی، گارد ساحلی،‌ ژاندارمری ترکیه در سال جاری برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی اقدامات وسیعی را در سراسر کشور آغاز کردند که همچنان ادامه دارد.