مانی رسانه ManiMedia

۲۳۴ مهاجر غیرقانونی در استان ادیرنه دستگیر شدند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای یگان مرزی و ژاندارمری ترکیه ۲۳۴ مهاجر غیرقانونی را در استان ادیرنه دستگیر کردند.

آناتولی افزود: نیروهای یگان‌مرزی و ژاندارمری ترکیه طی عملیاتی در روستاهای استان ادیرنه ۲۳۴ تبعه خارجی را که درصدد سفر غیرقانونی به خارج از کشور بودند، شناسایی و دستگیر کردند.این افراد اتباع کشورهای سومالی، افغانستان، عراق، پاکستان، فلسطین و سوریه بوده و پس از طی مراحل قانونی در مرکز ژاندارمری به اداره مهاجرت در استان ادیرنه منتقل شدند.گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با سفر و ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.