مانی رسانه ManiMedia

۱۰۰ مهاجر غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شدند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای امنیتی ترکیه ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی را در استان ازمیر دستگیر کردند.

آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه در دو عملیات جداگانه ۱۰۰ تبعه خارجی را که درصدد عبور غیرقانونی از کشور از طریق دریای اژه بودند، شناسایی و دستگیر کردند. گارد ساحلی ترکیه ابتدا در پی دریافت گزارشی، قایق حامل ۴۵ مهاجر غیرقانونی از جمله ۲۰ کودک را در آب‌های «گومولدور» شهر مندرس متوقف کردند. در عملیاتی دیگر نیز نیروهای گارد ساحلی ۵۵ مهاجر غیرقانونی دیگر را در آبهای خلیج «سیغاجیک» شهر «سفریحصار» از خطر غرق شدن نجات دادند.این مهاجران غیرقانونی به اداره مهاجرت منطقه انتقال یافتند.