مانی رسانه ManiMedia

یک سوم داروخانه‌های سراسر کشور؛ درگیر معضلات اقتصادی و کمبود نقدینگی شده اند

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: مطالبات داروخانه‌ها به ۵ ماه رسیده و آخرین پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها آبان ماه سال ۹۷ بوده است.

حمید خیری، ضمن تشریح میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: آخرین پرداخت‌های بیمه‌ها مربوطه به آبان ماه سال گذشته است و بر اساس قانون، تقریبا دو ماه دیگر را باید سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند تا مطالبات داروخانه‌ها به روز شود.به گفته خیری، متوسط مطالبات داروخانه‌ها در سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهیانه است و اگر سازمان‌های بیمه‌گر فقط چهار ماه تاخیر داشته باشند، میزان مطالبات داروخانه‌ها به حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌رسد که قطعا پرداخت یکباره آن، برای سازمان‌های بیمه‌گر دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصاد داروخانه‌ها، شکننده است و حداقل حدود یک سوم داروخانه‌های سراسر کشور، به صورت جدی گرفتار معضلات اقتصادی و کمبود نقدینگی شده‌اند و به دلیل رشد هزینه‌های جاری، افزایش خریدهای نقدی و انباشته شدن مطالبات، فشار اقتصادی بر بدنه داروخانه‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.خیری اضافه کرد: داروسازان، خواسته‌ای فراتر از قانون ندارند. رسالت داروسازان، آن است که داروی مورد نیاز بیماران را در اختیار متقضیان مربوطه قرار دهند و توقع دارند در ازای این خدمات، سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به برنامه زمانبندی که قانون حکم کرده است، متعهد باشند.عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید از همین ماه‌های آغازین سال، برنامهریزی کنند که مطالبات داروسازان را در موعدی که قانون تعیین کرده است، پرداخت کنند و مانع انباشت مطالبات شوند.