مانی رسانه ManiMedia

گوش دادن به موسیقی غمگین موجب تخلیه احساسات میشود

مانی رسانه-موسیقی غمگین طرفداران بسیاری دارد اما علت اینهمه علاقه به موسیقی غمگین در چیست ؟ اگر به شدت اندوهگین باشیم، ممکن است تصور کنیم چیزی وجود ندارد که بتواند افسردگی را از ما دور کند و دوباره طعم شادی را بچشیم. حتی ممکن است با دیدن رنج و اندوه دیگران از شاد بودن احساس گناه کنیم. گویی باید با اندوه، هزینه غم موجود در دنیای هستی و زندگی اطرافیان را بپردازیم، اما وقتی به تاریخ اکثر فرهنگ ها و ملت های دنیا در دوره های مختلف زندگی شان دقت کنیم متوجه می شویم موسیقی غمگین بسیار طرفدار داشته است.

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-در واقع موسیقی غمگین، اندوهی را در ما زنده می کند که کاربردهای متفاوتی دارد. تحقیقات نیز نشان داده که موسیقی غمگین در تنظیم و متعادل سازی احساسات انسان نقش دارد. البته غوطه ور شدن در موسیقی غمگین ممکن است فرد را بشدت دچار افسردگی کند و او نتواند از زندگی آن گونه که باید بهره ببرد. این نوع موسیقی در حد متعادل می تواند او را به همدردی با دیگران تشویق کند.

وقتی فردی در تنهایی هایش از موضوعی رنج می برد، ممکن است اندوه او را به درماندگی و ناامیدی برساند، اما موسیقی غمگین با افزایش احساس ارتباط و پیوند اجتماعی با دیگران جلوی وضعیت مخرب غم و اندوه را می گیرد.

امروز جامعه بشری شبیه به کشتی می ماند که هر فرد از آن مشغول جدا کردن تکه های چوب از بدنه آن است تا برای خود قایق نجات بسازد. این خودخواهی و خود بینی در بعضی موارد منجر به آن می شود که حس اعتماد و دوستی در بین افراد از بین برود.

امروز برای بعضی از ما مسائل مختلف در زندگی مان معنای خود را از دست داده و در خیلی موارد ارزش ها با ضد ارزش ها جابه جا شده اند، همچنین مسائل دیگری مثل روابط بین فردی و حتی از آن ساده تر مسائل مالی و … باعث افسردگی در بین افراد شده است. با این تفاسیر طبیعی است که این شرایط در وادی موسیقی نیز تاثیرگذار بوده و باعث شده مخاطبان و خوانندگان تمایل بیشتری به آهنگ های غمگین داشته باشند.

البته این نکته جالب است که در بعضی موارد مخاطبان بعد از شنیدن موسیقی غمگین احساس لذت و خرسندی می کنند و این حس به این دلیل است که در آهنگ های غمگین نوعی احساس آرامش وجود دارد.

پژوهشگران مشخص کردند، افرادی که موسیقی غمگین گوش می دهند نوعی احساس همدلی نیز می کنند چرا که بی آنکه پیامدهای واقعی این غم را تغییر دهند، احساس هنرمند را به خوبی درک می کنند. این به احتمال می تواند توضیح این باشد که چرا پس از  شکست عشقی  دوست داریم موسیقی غمگین گوش کنیم.
نکته قابل ذکر دیگر این است که آهنگ های غمگین گاهی باعث گریستن افراد می شود و این گریه کردن نوعی تخلیه هیجانات بد است و بعد از گریه معمولا به نوعی آرامش می رسیم.
اغلب افرادی که موسیقی غمگین گوش می کنند، اشخاصی هستند که در زندگی شان مشکلات زیادی را متحمل شده اند و یا شکست روحی خورده اند. این افراد زمانی که به آهنگ های غمگین گوش می دهند، احساس می کنند تمام ناگفته هایی که مدتها در دلشان حس کرده اند، بازگو شده و گویی انگار حرف های خودشان است.
با این تفاسیر نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که آیا گوش دادن به آهنگ های غمگین برای انسان مفید است یا مضر؛ می توان گفت به طور نسبی گوش دادن به آهنگ هایی با تم غمگین گاهی مفید است اما چیزی که مسلّم بوده این است که زیاد گوش کردن به این آهنگ ها باعث افسردگی و نوعی خود درگیری روحی شده و فرد اغلب گوشه گیر و تنها می شود.