مانی رسانه ManiMedia

گارد ساحلی ترکیه ۹۹ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات دادند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان چاناک‌قلعه ۹۹ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.

آناتولی افزود: نیروهای ژاندارمری ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌قلعه ۹۹ تبعه خارجی را که قصد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.این افراد که تبعه کشورهای افغانستان و ایران بودند، پس از انجام مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت استان چاناک‌قلعه منتقل شدند.عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور ادامه دارد.