مانی رسانه ManiMedia

گارد ساحلی ترکیه ۹۹ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن نجات داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-گارد ساحلی ترکیه در استان چاناک‌قلعه ۹۹ مهاجر غیرقانونی را از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.

آناتولی افزود:نیروهای گارد ساحلی ترکیه هنگام گشت‌زنی در سواحل کوچوک‌کویو از توابع شهرستان آیواجیک استان چاناک قلعه ۹۹ تن را که قصد داشتند با سه قایق‌ بادی به جزایر یونان بروند را از خطر غرق شدن در آبهای دریای اژه نجات دادند.آنها تبعه کشورهای افغانستان، سوریه، فلسطین، یمن، سنگال، کنگو، غنا و آفریقای جنوبی بوده و به پاسگاه گارد ساحلی کوچک‌کویو انتقال یافته اند.نیروهای ترکیه غذا و لباس گروه میان این افراد توزیع و پس از طی مراحل اداری آنها را به مرکز استرداد مهاجران در شهر آیواجیک منتقل کرده اند.