مانی رسانه ManiMedia

گارد ساحلی ترکیه ۲۰۳ مهاجر غیر قانونی را از از خطر غرق شدن نجات داد

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه هنگام گشت‌زنی در سواحل شهرستان‌های دیکیلی و کارابورون استان ازمیر ۲۰۳ تبعه خارجی را که با قایق بادی در حال عبور غیرقانونی به جزایر یونان بودند، از خطر غرق شدن در آبهای اژه نجات دادند.

این مهاجران که زنان و کودکان نیز در میان آنها به چشم می‌خورند، پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت ازمیر منتقل شدند.

آناتولی افزود:گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.