مانی رسانه ManiMedia

گارد ساحلی ترکیه ۵۴ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

به گزارش سرویس پناهجویان مانی رسانه-نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۵۴ مهاجر غیرقانونی را در سواحل استان آیدین کشور دستگیر کردند.

آناتولی افزود: نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۵۴ تبعه افغانستان از جمله کودکان را که درصدد عبور غیرقانونی به جزایر یونان بودند، در سواحل شهرستان دیدیدم استان آیدین شناسایی و دستگیر کردند.افراد دستگیرشده به اداره استرداد اتباع خارجی آیدین منتقل شدند.همچنین یک نفر به نام جی.آ ۴۶ ساله به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شده اند.عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.