مانی رسانه ManiMedia

کلاف سردر گم “همسان سازی” چه موقع باز خواهد شد

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-اگر دولت می‌خواهد رضایت بازنشستگان را در عمل جلب کند و مانند گذشته فقط به شعار و وعده و حرف اکتفا نکند، باید دست در جیب کند و حداقل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این قشر خاص اختصاص دهد.

در غیر این صورت، هرچه از «همسان‌سازی» بگویند فقط شعار است و کاربَستِ تبلیغاتی دارد!ر طی سال‌های گذشته، «همسان‌سازی» در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های مختلف به یک «گفتمان اجتماعی» بدل شده است. درونمایه واقعی این گفتمان با تعبیر و برداشتی که جامعه‌ی هدف از آن دارند، تفاوت بسیار دارد. درواقع، آنچه مسئولان و  کاربدستان در به‌کارگیری اصطلاحِ «همسان‌سازی مستمری بازنشستگان» در نظر دارند، افزایش تدریجی، بطئی و هربار ناچیزِ مستمری‌هاست و بیشتر، از این گفتمان به عنوان یک «وعده» برای نشان دادن اینکه به معاش بازنشستگان توجه دارند و بهبود این معاش را جزو برنامه‌های کاری خود قرار داده‌اند، استفاده می‌کنند.

امسال اما نگرانی‌های جدیدی، دامن کارگران بازنشسته را گرفته است: علیرغم وعده‌های مکرر سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه در ماه‌های پایانی سال ۹۸، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» بالاخره کلید خواهد خورد، تا آخرین ماه از سال قبل، چنین وعده‌ای جامه عمل به خود نپوشید و مشخص نشد که چه میزان از بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی به  حسابِ صندوق سازمان پرداخت شد. تامین اجتماعی وعده داده بود با دریافت بخشی از بدهی خود از دولت، اجرای همسان‌سازی را کلید خواهد زد اما پس از پرداخت فقط ۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی که تا پایان سال ۹۸ به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، خبری از پرداخت باقی اعتبار مقرر در قانون بودجه ۹۸ ( به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان) نشد.در چنین شرایطی که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان پا در هواست، نگرانی‌ها بابت میزان افزایش مستمری‌ها در سال جدید پررنگ شده است.

دولت برای کارمندان خود افزایش ۱۵ درصدی حقوق (اضافه بر ۵۰ درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که در اسفند ماه در فیش‌های حقوقی کارمندان اعمال شده) را در نظر گرفت که با تغییراتی که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و شورای نگهبان دادند، مقرر شد علاوه بر این ۱۵ درصد، مزایای مزدی کارمندان دولت به گونه‌ای تنظیم شود که کف حقوق‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. مشخص نیست این بازتنظیم مزایای مزدی و ردیف‌های پُستی کارمندان، چگونه قرار است شامل حال بازنشستگان کشوری و لشگری بشود. در روزهای گذشته بازنشستگان بانک‌ها در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار این شدند که هم افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم و هم افزایش مزایای مزدی برای ارتقای کف دریافتی، علاوه بر شاغلان، شامل حال بازنشستگان هم بشود. اما در این میان، بازنشستگان تامین اجتماعی که تعیین افزایش حداقل مستمری آنها به تعیین افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار وابسته است، نگران اتفاقاتی هستند که ممکن است در این شورا بیفتد؛ اتفاقاتی که احتمال دارد بار اصلی افزایش دستمزد را به جای افزایش پای حقوق کارگری، بر دوش مزایای مزدی کارگرانِ شاغل مانند بُن خواربار و حق سنوات بیندازد؛ مزایایی که بازنشستگان از آنها محرومند.