مانی رسانه ManiMedia

کشتی حامل دهها مهاجر وارد جزیره لیسبوس شد

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-یک گروه از مهاجران روز یکشنبه وارد یکی از جزیر جزیره لیسبوس شدند. این مهاجران که تعدادی از آن‌ها افغان هستند، بلافاصله مورد آزمایش ویروس کرونا قرار گرفتند و قرار است برای دو هفته قرنطین شوند.

روزنامه گریس سیتی تایمز، یک کشتی حامل ۳۶ مهاجر روز یکشنبه ۱۷ می وارد سواحل تسونا در شمال غرب جزیره لیسبوس شدند. بنابر گزارشها، این مهاجران فغان و افریقایی هستند.هنگام ورود به ساحل، مقام‌های بهداشتی یونان این مهاجران را تحت آزمایش ویروس کرونا قرار دادند.قرار است مهاجران سپس به منطقه مگالا ترما در شمال لیسبوس فرستاده شوند تا برای ۱۴ روز تحت قرنطین قرار بگیرند.حدود ۷۰ مهاجر که به روزهای ۶ و ۱۰ می وارد جزیره لیسبوس شده بودند نیز تحت قرنطین قرار گرفته بودند. از این جمله آزمایش دوتن از مهاجران مثبت اعلام شده بود.حکومت یونان حکومت یونان سختگیری‌های مربوط به قرنطینه عمومی در این کشور را کاهش داده اما دوره قرنطینه در کمپ‌های مهاجران را تا ۲۱ می تمدید کرده است.