مانی رسانه ManiMedia

کشاورزان کرمانی محصولاتشان بر زمین مانده است

به گزارش سرویس اقتصادی مانی رسانه-الگوی کشت به زبان ساده، به مفهوم تعیین نوع گیاه یا محصول مورد کاشت، متناسب با مؤلفه‌های تأثیرگذار در تولید آن محصول است که ازجمله می‌توان به مؤلفه‌های آب و هوایی، مؤلفه‌های فیزیکی وشیمیایی خاک، مؤلفه‌های جغرافیایی، تنش‌های زیستی و غیر زیستی اشاره کرد.

البته غیر از مؤلفه‌های مذکور که مؤلفه‌هایی طبیعی محسوب می‌شوند لازم است مؤلفه‌های دیگری همچون مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی، مؤلفه‌های اقتصادی، مؤلفه‌های امنیت غذایی، تقاضا و بازار، اشتغال، دانش بومی و غیره نیز در طراحی الگوی کشت مدنظر قرار گیرد.متأسفانه در سالیان اخیر، نبود یک برنامه کشت جامع و مدون باعث نابسامانی‌های جدی در حوزه کشت محصولات کشاورزی کشور شده است.

درحالی که کشاورزان منطقه کرمان چندین ماه است محصول پیاز و گوجه فرنگی خود را به دلیل قیمت بسیار پایین برداشت نمی‌کنند و یا به نازل‌ترین قیمت می‌فروشند، وزارت جهاد کشاورزی خود کشاورزان را مقصر می‌داند.چند ماهی است که کشاورزان منطقه کرمان محصولات پیاز و گوجه فرنگی خود را به دلیل قیمت بسیار پایین برداشت نکرده و رها می‌کنند و یا در صورت فروش هم هیچ درآمدی نصیب آنها نمی‌شود.وزارت جهاد کشاورزی در اظهار نظر جدید خود کشاورزان را مقصر دانسته است.

کشاورزان این منطقه هم از پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی گلایه مندند و هم از هزینه‌های بی‌حساب و کتاب حمل بار که باعث شده آنها هیچ سودی از تولیدشان نداشته باشند و بسیاری ترجیح بدهند که محصول خود را در مزرعه رها کرده و برداشت نکنند.مشکل کشاورزان منطقه کرمان و بلکه کل کشور عدم اجرای طرح الگوی کشت است که ۱۰ سالی است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرایی نمی‌شود. آنچه در اظهارات مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد تحت عنوان «عدم رعایت الگوی کشت به ویژه در منطقه جنوب استان کرمان» آمده است هنوز در کشور اجرایی نشده است و اتفاقا کشاورزان سال‌هاست این مشکلات را تحمل می‌کنند و در اجرای «طرح الگوی کشت» هستند که شاید گره از مشکلات آنها باز شود.