مانی رسانه ManiMedia

کارگران همچنان در انتظار بهرمندی از حق مسکن

مانی رسانه-حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال پرداخت شود.

به گزارش سرویس اجتماعی مانی رسانه-کارگران همیشه مورد بی توجه قرار گرفته اند با اینکه بعنوان قشر ضعیف جامعه هستند اما همیشه کمرنگ تر از اقشار دیگر مورد مرحمت دولت بوده اند.

 فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) در مورد کارگران و قراردادهای کاری آنان می گوید :قرارداد کار در ایران به زمان های خیلی قدیم یعنی دوران هخامنشیان بر می گردد که می توان قوانین مربوط به کار و قرارداد آن را بر روی سنگ نوشته های دوران هخامنشی دید.

امروزه قرار دادهای کار طبق مقررات و قوانین خاصی اجرا می شوند در ماده ۷ قانون کار دو تبصره وجود دارد تبصره اول مربوط به مشاغل موقت است که باید سقفی برای قرارداد های موقت کار مشخص شود طبق بررسی های انجام شده سقف آن را چهار سال تعیین کرد بدین معنی که اگر کارگری بمدت ۴ سال در کاری مشغول باشد قرارداد او دائمی می شود.و او می تواند از مزایای قرار داد دائمی استفاده کند.

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده هفت است. در این ماده تاکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت بست، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملا راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

 امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادها موقت هستند و این باعث شده کارگر نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی داشته باشد  و همین نبود امنیت مانع از تشکل یابی می شود .اغلب هئات های حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می شوند  چرا که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جسارت فعالیت را از خود می گیرند و حاضر به فعالیت نمی باشند.

تمامی کارگران و بازنشستگان دغدغه مسکن دارند و تا به امروز هیچ نهادی فکری برای آنان نکرده است و علاوه بر این ابلاغیه وزیر تعاون خبر از پرداخت حق مسکن از تیرماه می دهد حال این سوال پیش آمده که چرا از تیرماه به پرداخت حق مسکن می پردازند در حالی که حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه شود چرا به کارگران حتی در پرداخت حق و حقوقشان هم ظلم می کنند.