مانی رسانه ManiMedia

کارآموزی برای مهاجران و پناهجویان در آلمان برگزار می شود

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-آلمان با مشکل کمبود رانندگان قطار روبرو است. برخی از ایالت های این کشور برنامه کارآموزی را برای مهاجران و پناهجویان آغاز کرده تا این خلا را پر کنند.

مهاجرنیوز افزود:بر اساس مقاله ای که اخیراً توسط گروه رسانه ای «WAZ» در آلمان نشر شده است، ایالت نوردراین وستفالن به دنبال جذب صدها راننده قطار می‌باشد.  تصور می‌شود که کمبود قابل توجه در این بخش طی سال های آینده افزایش یابد. در حالی که ایالت نوردراین وستفالن پرجمعیت ترین ایالت آلمان است، کمبود در بخش راننده قطار در دیگر ایالت های این کشور هم محسوس می‌باشد. برطرف کردن نیاز به رانندگان قطار چالشی است که اداره ملی قطار آلمان «دویچه بان» و صدها شرکت خصوصی ترانسپورت سال ها است با آن مبارزه می کنند.

چند سال می‌شود که تلاش ها برای جلب و جذب کارگران مجرب و مسلکی در این بخش آغاز شده است.بر اساس جدیدترین آمار اتحادیه آلمانی «Allianz pro Schiene» این برنامه ها نتیجه بخش بوده و در سال ۲۰۱۸، شمار رانندگان قطار در مقایسه با یک سال قبل از آن ۷ درصد افزایش یافته است.به گزارش «الیانس پرو شینه»، در سال ۲۰۱۸ ، ۴۶ هزار و ۸۰۰ تن برای رانندگی قطار، به کار مشغول بودند. اما با وجود این، افزایش تقاضا بیشتر از سرعت استخدام کارکنان جدید است.به گزارش گروه رسانه ای «وست دویچه الگماینه سایتونگ» برای شرکت در برنامه های کارآموزی متقاضی کافی وجود ندارد و در قبال هر۱۰۰ جای خالی، ۲۳ متقاضی وجود دارد.گروه رسانه ای «WAZ» به نقل از سخنگوی یکی از برنامه های کارآموزی می‌نویسد، در آلمان حدود ۴۰۰ شرکت حمل و نقل وجود دارد که همه آن ها به دنبال جذب رانندگان جدید قطار هستند.

تلاش برای جذب مهاجران در بخش رانندگی قطار 

برای مبارزه با فقدان رانندگان قطار در آلمان، بسیاری از شرکت های عمومی ترانسپورت به دنبال جذب پناهجویان و مهاجران در این بخش هستند.بر بنیاد گزارش گروه رسانه ای «WAZ»اداره خدمات قطار آلمان می‌خواهد سر از سال ۲۰۲۰، برای مهاجران کورس های رانندگی لوکوموتیو را برگزار کند. در گذشته، دویچه بان بیش از ۴۰۰ مهاجر را در رشته های مکانیک مانند مکاترونیک و ساخت و ساز راه آهن آموزش داده است.ایالت نوردراین وستفالن، پروژه تمرکز بالای خط آهن این ایالت موسوم به «Fokus Bahn NRW» را به جریان انداخته است. این یک پروژه مشترک شرکت های ترانسپورتی به هدف جلب و جذب پرسنل و بهبود سطح خدمات می‌باشد. به گزارش «WAZ»  آموزش به زبان عربی به هدف جلب و جذب مهاجران و پناهجویان بخشی از این برنامه است. با این همه، دوره کارآموزی برای رانندگان لوکوموتیو ۱۵ ماه به طول می انجامد.